AKTUALNOŚCI

   SAMORZĄD - news

   OGŁOSZENIA

   HISTORIA

   NAUCZYCIELE

   UCZNIOWIE

     - galeria klas
     - nasi najlepsi
     - nasi wybitni
     - absolwenci
     - - tabla

   WYCIECZKI

   FESTIWAL NAUKI

   FESTIWAL 2004

   TURNIEJ

   SPORT - news

   KOŁA

   DOKUMENTY

   LINKI

   ROZRYWKA

   GAZETKA

   NASZE...

   PODZIAŁ GODZIN

   KSIĘGA GOŚCI

   CHAT

   NEWSY 2003-2004

 
Gimnazjum nr 2 w Sanoku

Prof. Feliks Młynarski
 -
ur. w 1884r., w latach 1894-1902 uczęszczał do Gimnazjum Męskiego 
w Sanoku, w którym zdał maturę, następnie studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W czasie I wojny światowej został wysłany do USA w celu rozpowszechnienia idei Legionów Polskich wśród polonii amerykańskiej. Na przełomie 1923/1924r. brał aktywny udział w "reformie walutowej Grabskiego". Był jednym ze współtwórców Banku Polskiego ( dziś NBP ), którego był wiceprezesem w latach 1925-1930. Po ustąpieniu z Banku Polskiego został profesorem bankowości w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. W czasie II wojny światowej pełnił funkcję prezesa Banku Emisyjnego. Autor publikacji z zakresu bankowości: "Siła nabywcza pieniądza" i " Kryzys i reforma walutowa".
Doc. dr hab. Adam Fastnacht
 - urodził się 27 lipca 1913r. w Sanoku, w latach 1923-1931 uczęszczał do Gimnazjum Męskiego im. Królowej Zofii,  w którym zdał maturę.
Następnie rozpoczął studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu JanaKazimierza we Lwowie.  Adam Fastnacht to największy badacz dziejów Sanoka i Ziemi Sanockiej. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Ossolineum we Lwowie. W czasie II wojny światowej ukrywał się i pracował  w majątku ziemskim koło Sanoka. Po zakończeniu wojny wrócił do Sanoka, a wiosną 1946r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie uzyskał tytuł doktora za pracę pt. „Osadnictwo Ziemi Sanockiej w latach 1340-1650”. W tym samym roku podjął pracę we Wrocławiu w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, gdzie oddał się działalności naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem okolic Sanoka. Zmarł 16 lutego1987r. we Wrocławiu, człowiek który swą działalnością rozsławił imię Ziemi Sanockiej.
 

   Płk. dr med. Stefan Mozołowski
  - urodził się 19 II 1892r. w Sanoku. W latach 1902-1910 uczęszczał do naszego Gimnazjum Męskiego, w którym zdał maturę z wyróżnieniem i rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Lwowskiego.
W czasie I wojny światowej wstąpił do Legionów Polskich. W 1917r. uzyskał dyplom ukończenia medycyny we Lwowie i został lekarzem wojskowym. Od 1934r. został osobistym lekarzem Józefa Piłsudskiego, po którego  śmierci wydał pracę pt.„O chorobie poprzedzającej zgon Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego”. We wrześniu 1939r. został komendantem Szpitala Wojennego 
w Tarnopolu, gdzie dostał się do niewoli sowieckiej. Osadzony został wraz 
z innymi oficerami w obozie jenieckim w Starobielsku. Zamordowany wiosną 1940r. przez NKWD w więzieniu w Charkowie.


   Prof. Włodzimierz Mozołowski
 - urodził się 8 maja 1895r. w Sanoku, w latach 1905-1913 uczęszczał do naszego Gimnazjum Męskiego, w którym zdał egzamin dojrzałości.  W czasie I wojny światowej był dowódcą Kompanii Przybocznej Józefa Piłsudskiego. W 1922r. uzyskał tytuł doktora medycyny Uniwersytetu we Lwowie.  W 1935r. prezydent Ignacy Mościcki mianował go profesorem zwyczajnym chemii fizjologicznej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie.  W czasie II wojny światowej brał czynny udział w ruchu oporu stolicy, walczył jako żołnierz w Powstaniu Warszawskim. Po zakończeniu wojny został profesorem chemii lekarskiej, oraz doktorem honoris causa Akademii Medycznej w Gdańsku. Zmarł w 1975r. w Gdańsku a jedna z sal wykładowych Akademii Medycznej w Gdańsku do dziś nosi jego imię.

   Prof. Julian Krzyżanowski
 - ur. 4 VII 1892r. w Stojańcach koło Lwowa, w latach 1906-1911 uczęszczał do naszego Gimnazjum, w którym zdał maturę. Julian Krzyżanowski to jedna z najwybitniejszych postaci wdziedzinie literatury polskiej XX wieku. W swojej karierze naukowej był profesorem Uniwersytetu w Rydze i Uniwersytetu Warszawskiego, wykładał na wielu uniwersytetach krajowych i zagranicz- nych, członek Polskiej Akademii Nauk oraz autor opracowań i podręczników dla studentów m.in. " Historia literatury polskiej od średniowiecza do XIX w." i " Dzieje literatury polskiej". Zajmował się również wydawaniem dzieł Henryka Sienkiewicza, Elizy Orzeszkowej, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego. Zmarł w 1976r. w Warszawie.

   Gen. Bronisław Prugar-Ketling 
- urodził się 2 lipca 1891r. w podsanockim Trześniowie. Uczęszczał do naszego Gimnazjum im. Królowej Zofii, w którym zdał egzamin maturalny w 1910r. W czasie I wojny światowej (przybrał pseudonim "Ketling", który pozostawił jako drugi człon nazwiska) we Francji przyłączył się do "Błękitnej Armii" gen. J. Hallera, z którą powrócił do Polski i walczył o kształt naszych granic w latach 1918- 1921. W okresie międzywojennym pozostał w wojsku i ukończył Wyższą Szkołę Wojenną, gdzie awansował do stopnia majora. Uczestniczył w walkach Kampanii Wrześniowej jako dowódca 11 Karpackiej Dywizji Piechoty. W X 1939r. przedostał się do Francji, gdzie przez gen. Wł. Sikorskiego został awansowany na gen. brygady i otrzymał dowództwo 2 Dywizji Strzelców Pieszych. W 1940r. walczył w obronie Francji przeciw Niemcom, ale po otrzymaniu rozkazu od Naczelnego Wodza ze swoim oddziałem przekroczył granicę ze Szwajcarią, gdzie został internowany i przebywał do końca wojny. Po II wojnie światowej wrócił do Polski i nadal służył w Wojsku Polskim. Zmarł w Warszawie 18 II 1948r.. 


   Malarz Michał Leszczyński
-
urodził się w 1906r. w Dolinie. Już jako dziecko przejawiał wybitne zdolności plastyczne. Prawdopodobnie w latach 1916-1919 uczęszczał do naszego Gimnazjum Męskiego im. Królowej Zofii, następnie kontynuował naukę w Warszawie. Po zdaniu matury rozpoczął w 1924r. studia w Szkole Męskiej Tczewie. Po ukończeniu szkoły przez kilka lat pływał na statkach francuskich ( w wolnych chwilach oddając się pasji malowania ). W 1930r.- wraca do Polski i rozpoczyna pracę w gdyńskim porcie. Malarstwo i praca na morzu w życiu M. Leszczyńskiego rywalizowały ze sobą. W 1933r.- zaczyna studiować na ASP w Krakowie, ale po roku rzuca dopiero co podjęte studia i wraca na morze. W 1937r. przeniósł się do Wlk. Brytanii, gdzie zajął się poważnym malowaniem i wystawianiem swoich prac. W czasie II wojny światowej- wrócił na morze i otrzymał dyplom kapitana żeglugi wielkiej i pływał w barwach marynarki wojenne Wlk. Brytanii. W 1952r. opuścił Wlk. Brytanię (kłopoty zdrowotne ) i przeniósł się na Jamajkę, gdzie do końca życia oddawał się pasji malowania. Uznano go za jednego z najlepszych przedstawicieli malarstwa marynistycznego XX w. i jednocześnie piewcę piękna Jamajki. Jego obrazy posiadają w swoich kolekcjach m.in. Stanisław Radziwiłł, aktorka Joan Crawford. Zmarł w 1972r. w Montego Bay na Jamajce.

Gimnazjum nr 2 w Sanoku 38-500 Sanok, ul. Sobieskiego 5 tel. (013) 4630538
Czwartek, 20 czerwiec 2019r. Imieniny: Diny, Bogny i Florentyny
wszelkie prawa zastrzeżone (c) waja