MALARZE cd.


Jerzy Wojtowicz
    Artysta malarz, konserwator zabytków, nauczyciel i wychowawca, prezes Korporacji Literackiej, twórca Międzynarodowych Warsztatów Malowania Ikon.
       Urodził się 28 lutego 1952 r. w Sanoku.

        W 1980 r. ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale malarstwa oraz Studium Pedagogiczne przy ASP. W 1988 r. uzyskał tytuł konserwatora dzieł sztuki nadany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w Warszawie. Od 1981 r. zatrudniony jest w Pracowni Konserwacji Zabytków przy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku na stanowisku starszego konserwatora zabytków.
     Działalność artystyczna Jerzego Wojtowicza przebiega dwutorowo z jednej strony malarska pasja, a z drugiej konserwatorska.
       Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce, krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych.
      Jerzy Wojtowicz jest niewątpliwie Twórcą, którego życie od samego początku obraca się wokół sztuki.


<<< poprzednia strona