WALORY i ATRAKCJE
KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNE...


TRASA I

Trepcza – osada istniała już w 1339 roku, chociaż wykopaliska archeologiczne dowodzą że na okolicznych wzgórzach już wcześniej istniało osadnictwo. Warto obejrzeć niedawno odkryte grodziska na wzgórzach Fajka i Horodna. Godne uwagi są też cerkiew usytuowana w centrum wsi oraz proste w formie kapliczki przydrożne.
Międzybrodzie –
niezwykle efektowna cerkiew p. w. Trójcy Świętej bielejąca na tle ściany zieleni. Zbudowana na planie krzyża greckiego, kryje w swym wnętrzu oryginalny ikonostas z 1900 roku.
Tyrawa Solna –
miejscowość znana dawniej z żup solnych, warto zwiedzić drewnianą cerkiew p. w. Św. Jana Chrzciciela z 1837 roku i resztki średniowiecznego grodziska na Czarciej Górze.
Mrzygłód –
założony przez Władysława Jagiełłę, prawa miejskie otrzymał w 1431 roku. Urzeka swą malowniczą małomiasteczkową zabudową szczytową wokół rynku. Warto obejrzeć kościół przy rynku, który jak głosi napis na kamiennej tablicy, zbudowali jeńcy krzyżaccy spod Grunwaldu.
Hłomcza –
na uwagę zasługuje malowniczo usytuowana na wzniesieniu cerkiew p. w. Soboru Matki Bożej. Zachowała swój pierwotny wystrój wnętrza.
Łodzina –
cerkiew grekokatolicka p. w. Narodzenia N.M.P z 1743 roku oraz dorodny stary dąb tworzą niezapomniany widok.
Dobra Szlachecka –
założona przez Władysława Jagiełłę. Można tu zobaczyć zespół cerkiewny należący do najciekawszych w okolicy. Cerkiew drewniana p. w. Św. Mikołaja, a przednią unikatowa trójkondygnacyjna obronna brama dzwonna z XVII wieku z kaplicą na piętrze i dzwonami z 1624 i 25 roku. Po obu stronach bramy pas muru z dzikiego kamienia otaczający dawny cmentarz przycerkiewny.


TRASA II

Czerteż – nieco odległa od drogi otoczona zdegradowanym terenem po SKR stoi prawdziwa perełka drewnianej architektury. Cerkiew grekokatolicka z 1742 r z drewnianą dwukondygnacyjną dzwonnicą.
Kostarowce i Jurowce –
znajdują się tutaj ciekawe i malownicze zarazem założenia dworskie rodziny Słonneckich. Dziś widać już tylko ślady ich dawnej świetności. Przez lata dewastowane przez PGR stanowią dziś niemal całkowitą ruinę. Ponadto w Kostarowcach na wzgórzu można zobaczyć drewnianą cerkiew z oryginalnym ikonostasem. Natomiast zaś w Jurowcach napotykamy cerkiew p. w. Św. Jerzego.
Falejówka –
w centrum wsi w otoczeniu resztek parku natkniemy się na ciekawy dwór. Przed II wojną światową należący do profesora Ludwika Ehrlicha, wykładowcy na Uniwersytetach Lwowskim i Jagiellońskim.
Strachocina –
mieści się tutaj licznie odwiedzane sanktuarium Andrzeja Boboli. Z drogi widać malownicze wzgórze z pozostałością parku dworskiego. Niestety po dworze nie ma już śladu.


TRASA III

Pisarowce – warto zobaczyć stary dwór zbudowany około XIX w dla rodziny Rylskich.
Markowce –
dwór w otoczeniu resztek parku do którego prowadzi stara aleja grabowa.
Niebieszczany –
godny uwagi jest piękny neogotycki kościół ceglany, a w środku wsi resztki parku dworskiego z wybudowanym na miejscu starego dworu nowym budynkiem wzorowanym na nim.
Sanoczek –
cerkiew grekokatolicka o konstrukcji drewnianej, skromna ale warta obejrzenia. Z drugiej strony drogi dawny budynek administracyjny pobliskiej gorzelni z czworoboczną wieżyczką


TRASA IV

Bykowce – spotkamy tutaj godny uwagi dwór otoczony zwartą grupą zieleni parkowej. Był on własnością rodziny Tarnawieckich. Po wojnie przejęty przez PGR, zniszczony i podupadły. Są tutaj także i ślady nowszej historii. Przy drodze do Załuża pomnik wrześniowego bohatera porucznika Mariana Zaręby,
Załuż -
przy stacji kolejowej jeden z licznych bunkrów linii Mołotowa. Jak w wielu innych miejscowościach spotkamy też dwór, lecz został on zupełnie przebudowany. Obecnie służy jako ośrodek wypoczynkowy. Przy drodze na Lesko wnosi się lesiste wzgórze gdzie bieleją ruiny Sobienia – kamiennego, obronnego zamku Kmitów z XIV wieku.
Wujskie –
murowana cerkiew Świętych Kosmy i Damiana z 1804 roku z oryginalnym wyposażeniem wnętrza.


       Przez teren naszej gminy przebiega szlak ikon. Początek w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku przez Międzybródź – Góra Krzyż – Orli Kamień – Liszna – Moczarki – Tyrawa Solna – Na wysokim – Kreców – Siemuszowa – Hołuczków – Góry Słonne – Wujskie – Granicka – Olchowce - Sanok